For Professionals
 
 

Δερματικό Επίθεμα Καψαϊκίνης

Παπαδόπουλος Δημήτρης Επεμβατικός Ιατρός Πόνου - Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP)

Ανανεώθηκε 20 February, 2011

ΓΕΝΙΚΑ

Το δραστικό συστατικό του δερματικού επιθέματος είναι η καθαρή trans-καψαϊκίνη σε συγκέντρωση 8% κατά βάρος. Η καπσαϊκίνη είναι το δραστικό, καυστικό συστατικό των καυτερών πιπεριών του γένους capsicum. Υπάρχουν δύο γεωμετρικά ισομερή της καψαϊκίνης εκ των οποίων το trans- ισομερές βρίσκεται στη φύση. Η καψαϊκίνη που χρησιμοποιείται στο επίθεμα συντίθεται χημικά και είναι πανομοιότυπη με το μόριο που υπάρχει στη φύση. Η συνθετική διαδικασία παρέχει την ενεργό trans- καψαϊκίνη σε μια πιο καθαρή μορφή από αυτήν που λαμβάνεται από τις καυτερές πιπεριές capsicum.
Το δερματικό επίθεμα καψαϊκίνης έχει σχεδιαστεί ώστε με μια εφάπαξ εφαρμογή να παρέχει παρατεταμένη, για 3 μήνες, ανακούφιση από τον περιφερικό νευροπαθητικό πόνο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Στην ευρωπαϊκή ένωση το επίθεμα καψαϊκίνης έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε μη διαβητικούς ενήλικες, είτε ως μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα και επεμβατικές τεχνικές για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•    Μεθερπητική νευραλγία
•    Περιφερική νευροπάθεια από HIV
•    Παραισθητική μηραλγία
•    Νευροπάθειες παγίδευσης νεύρου (νευραλγία υπερπλάτιου νεύρου κλπ)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η καψαϊκίνη είναι ένας εξαιρετικά εκλεκτικός αγωνιστής του υποδοχέα βανιλλοειδών τύπου 1(TRPV 1) ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό μετατροπέα των σημάτων του πόνου και παρουσιάζει υψηλή έκφραση στους αλγοϋποδοχείς. Η έκθεση των αλγοϋποδοχέων σε υψηλές δόσεις  καψαϊκίνης οδηγεί σε αναστολή της λειτουργικότητάς τους, με μείωση της πυκνότητας των επιδερμικών νευρικών ινών.
Το δερματικό επίθεμα καψαϊκίνης επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή υψηλής δόσης καψαϊκίνης σε υπερδραστήριους υποδοχείς πόνου, προκαλώντας παρατεταμένη αναστολή της λειτουργικότητάς των αλγοϋποδοχέων. Η πυκνότητα των επιδερμικών νευρικών ινών μειώνεται σημαντικά μετά από μία μεμονωμένη εφαρμογή του δερματικού επιθέματος καψαϊκίνης. Ωστόσο τα αποτελέσματα είναι αναστρέψιμα , με πλήρη επαναφορά της πυκνότητας των επιδερμικών νευρικών ινών σε διάστημα από 12 – 24 εβδομάδες μετά από την εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΟΣΕΩΝ

Το δερματικό επίθεμα καψαϊκίνης συνταγογραφείται από ειδικό ιατρό και εφαρμόζεται με ειδική, σχετικά απλή διαδικασία από διαπιστευμένο για την συγκεκριμένη τεχνική  ιατρό. Τοποθετείται στις πλέον επώδυνες περιοχές του δέρματος, αφού πρώτα, σε συνεργασία με τον πάσχοντα, γίνει ακριβής χαρτογράφηση της επώδυνης περιοχής. Ο μέγιστος αριθμός επιθεμάτων που μπορεί να τοποθετηθεί είναι 4. Το επίθεμα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνό, μη ερεθισμένο δέρμα και να αφήνεται στη θέση αυτή για μία ώρα. Πριν την εφαρμογή στην ήδη χαρτογραφημένη περιοχή εφαρμόζεται τοπικό αναισθητικό σε μορφή κρέμας συνήθως λιδοκαϊνη 5% + πριλοκαϊνη 5% για μία ώρα. Η θεραπεία με το δερματικό επίθεμα καψαϊκίνης μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 90 ημέρες ανάλογα με την ανάγκη του ασθενούς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι μεμονωμένες και οι επαναλαμβανόμενες εφαρμογές δερματικού επιθέματος καψαϊκίνης είναι καλά ανεκτές. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιορίζονται κυρίως σε αντιδράσεις στο σημείο της τοπικής εφαρμογής (π.χ πόνος, ερύθημα, κνησμός), οι οποίες είναι συνήθως παροδικές και ήπιες ως μέτριες σε ένταση.
Το δερματικό επίθεμα καψαϊκίνης δεν σχετίζεται με ανεπιθύμητες ενέργειες από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως καταστολή και ζάλη και δεν υπάρχουν εκδηλώσεις νευρολογικής δυσλειτουργίας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το δερματικό επίθεμα καψαϊκίνης αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπεία για το νευροπαθητικό πόνο, χωρίς την επιβάρυνση άλλων θεραπευτικών επιλογών που περιορίζουν τις φυσικές δραστηριότητες, όπως οι παρενέργειες από το ΚΝΣ, οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και η καθημερινή λήψη. Με μία μόνο εφαρμογή επιτυγχάνεται σημαντική ανακούφιση από τον πόνο για 3 μήνες και είναι κατάλληλη ως μονοθεραπεία ή ως αναπόσπαστο τμήμα μιας συνδυασμένης θεραπείας με φάρμακα και επεμβατικές τεχνικές.