For Professionals
 
 

Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: March 22, 2011

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για τις παθήσεις χρόνιου πόνου και σπονδυλικής στήλης, καθώς και τη συντηρητική και επεμβατική θεραπεία τους. Αυτή η συγκεκριμένη δικτυακή πύλη ανήκει στην εταιρεία e-algos. Η Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος.
Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ως μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητάτε ιατρική συμβουλή ή συμβουλή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.
Παρακαλούμε, προτού επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφτείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν, παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

1.    Χρήση του δικτυακού τόπου. Η πρόσβασή σας και η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Συμφωνείτε ότι θα προβαίνετε πάντοτε σε νόμιμες ενέργειες όταν χρησιμοποιείτε και επισκέπτεστε  αυτόν το δικτυακό τόπο και ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να βλάψει, να επηρεάσει, να διαταράξει την πρόσβαση, να διακόψει ή να προκαλέσει πρόβλημα στη λειτουργικότητα αυτού του δικτυακού τόπου ή να εμποδίσει τη χρήση του από άλλους χρήστες.

2.   Περιεχόμενο. Συμφωνείτε ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του γίνεται με δική σας ευθύνη. Η e-algos μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό από αυτόν το δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση της. Η e-algos
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα αλλά δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, δέσμευση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ποιότητα και την πληρότητα ή την ορθότητά τους. Η e-algos  αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή έμμεση, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η e-algos ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διανομή αυτής της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, βλάβη ή ζημία εκ συμβάσεως ή εξ αδικήματος (συμπεριλαμβανομένου εξ αμελείας αδικήματος) ή που απορρέει από την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, την πρόσβαση, τη χρήση ή τη μη ικανότητα χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό του. Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία που προκαλείται από ιούς που «μολύνουν» τον υπολογιστή, το λογισμικό ή τα δεδομένα σας.

3.    Προστασία προσωπικών δεδομένων. Η e-algos σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της e-algos, η οποία επεξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, σχετικά με το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

4.   Δικτυακοί τόποι και σύνδεσμοι τρίτων μερών. Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη e-algos.  Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της e-algos.com/gr. Η e-algos δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της e-algos, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

5.   Η Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σε κείμενο και οπτικοακουστικό υλικό, για περιπτώσεις ιατρικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία θεραπευτή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ως μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητάτε ιατρική συμβουλή ή συμβουλή άλλου αρμόδιου επαγγελματία θεραπευτή.

6.   Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου, ή απευθύνετε προς στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η e-algos  θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η e-algos είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρείας.

7.  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις) με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της e-algos. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δε μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της , e-algos  και συνεπώς δε μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δε μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της e-algos. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της e-algos ή τρίτου μέρους.

8.   Αυτή η Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. ‘Αλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. H e-algos επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.

9.    Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη  νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η e-algos μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η e-algos  διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της  ευχέρεια.