For Professionals
 
 

Προσωπικά δεδομένα

Τελευταία ενημέρωση: March 17, 2011

Η εταιρεία e- algos.com , η εταιρεία που υποστηρίζει  το δικτυακό τόπο για τα θέματα του χρόνιου πόνου και των θεραπειών του, αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας.  Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της να χαίρουν του ανάλογου σεβασμού. Στόχος της Εταιρείας μας είναι, το εύλογο συμφέρον της για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τους χρήστες της Ιστοσελίδας της, να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι οι χρήστες από την Εταιρεία ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Εταιρεία μας κατά την επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα της.

Συλλέγουμε προσωπικές, ταυτοποιήσιμες πληροφορίες, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις email μόνο όταν μας παρέχονται οικειοθελώς από εσάς κατά την εγγραφή σας ή όταν καταχωρείτε  οικειοθελώς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, ενδεχομένως  να σχετίζονται με την υγεία σας, και γι’ αυτόν το λόγο εκτιμούμε ότι τις θεωρείτε ιδιαίτερα ευαίσθητες. Φυσικά, θα επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο σύμφωνα με αυτή την πολιτική ή με όποιον άλλο τρόπο συμφωνηθεί μαζί σας.

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας της e- algos.com , ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’. Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην Εταιρεία να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την Ιστοσελίδα της. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες μαζικά, σα σύνολο, και δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου πρόσωπου. Η e- algos.com ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα της Ιστοσελίδας της.

Οι πληροφορίες σας θα τηρηθούν σε βάση δεδομένων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)  Ωστόσο, θα λαμβάνουμε πάντα τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής ασφάλειας για να προστατέψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να διασφαλίσουμε ότι δεν είναι προσβάσιμες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την e- algos.com για την αποστολή έντυπων ή/και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων ή/και email (εφόσον έχετε συναινέσει στη λήψη αυτών των μηνυμάτων από εμάς ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής σας).. Η  e- algos.com ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για την αποστολή (και μέσω email) άλλων σχετιζόμενων με την υγεία πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να αφορούν την πάθησή σας ή/και να σας ενδιαφέρουν ή/και για τη διενέργεια έρευνας αγοράς σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη χρησιμότητα των προγραμμάτων παροχής πληροφοριών υγείας της e- algos.com (εφόσον έχετε συναινέσει στη λήψη αυτών των μηνυμάτων από εμάς)

. Η e- algos.com σέβεται το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών. Μόνο η e- algos.com , οι οργανισμοί που συνεργάζονται με την e- algos.com για τη διαχείριση των παραπάνω πληροφοριών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε μέσα επεξεργασίας τρίτων μερών για τη διεξαγωγή έρευνας, την επεξεργασία δεδομένων ή τη συντήρηση του δικτυακού μας τόπου ή του περιεχομένου του ή για την ανάπτυξη προγραμμάτων για λογαριασμό μας, ωστόσο, οι πληροφορίες σας δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, όπως σε μέρη εκτός των οργανισμών που συσχετίζονται με την αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Αν και θεωρείται απίθανο, μπορεί να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σας βάσει δικαστικής απόφασης ή για λόγους συμμόρφωσης με άλλες νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ειδοποιήσουμε προτού προβούμε σε αυτή την ενέργεια, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Οι πληροφορίες σας θα τηρηθούν από την e- algos.com για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στη ιστοσελίδα μας.  Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στις πληροφορίες σας, μπορείτε να ζητήσετε την τροποποίηση των πληροφοριών σας που υπάρχουν στη βάση δεδομένων της e- algos.com ή μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σε οποιαδήποτε στιγμή, γράφοντάς μας στη διεύθυνση: ………………………………………………… Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας (συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της εγγραφής σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα) εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου υπόκειται σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Ελέγχετε τακτικά αυτόν το δικτυακό τόπο για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.